Te Akatinamou‘anga

Languages

Te Akatinamou‘anga

Mei te 2 ki te 3 au ra e akamata ai toou ū i te ta‘e mai, e mei te 10 ki te 14 au ra e oki mai ei te paunu kopapa o taau pepe ki tona paunu kopapa i tona anau‘anga.

Mei te 2 ki te 3 au ra e akamata ai toou ū i te ta‘e mai, e mei te 10 ki te 14 au ra e oki mai ei te paunu kopapa o taau pepe ki tona paunu kopapa i tona anau‘anga.

Ka akamata te pikipiki o te pepe i te ma‘u putuputu, e mei te 6 i te au 24 ora te ka akamata i te ra 5, aere atu ki mua.

I te akamata‘anga, e repo kerekere mei te ta rai te repo o taau pepe tei kapiki‘ia e, e mekoniumu (meconium).  Me tae ki te 3 o te ra, ka akamata tona repo i te maratea mai, ka maruru, ka akamatie te kara e ka mama i te tama.  Mei te 4 o te ra aere atu ki tetai au epetoma ki mua atu, ka akamata taau pepe i te repo e rua taime i te au ra tatakitai, e ka rengarenga tona repo.

Ko te tika‘anga, kare toou nga ū e te nga komata e mamae.  Me te mamae ra,e pati koe i tetai tauturu noou.

This page last reviewed 02 June 2013.
Email us your feedback


On this page