Te ravenga no te akatano‘anga no te tuatau kaikai

Languages

Te ravenga no te akatano‘anga no te tuatau kaikai

E mou koe i taau pepe ki roto i te amingi‘anga o toou rima – penei, e mea meitaki katoa atu i te tieni rima me tae te āpa o te tuatau e angai ra koe iaia.

How to position your baby for formula feeding

How to position your baby for formula feeding: Video transcript

 

E mou koe i taau pepe ki roto i te amingi‘anga o toou rima – penei, e mea meitaki katoa atu i te tieni rima me tae te āpa o te tuatau e angai ra koe iaia. 

E mou koe i taau pepe kia vaitata aia i te noo tika ki runga ma te akainga i tana moina kia ki te komata ū e te turanga mua o te moina – na teia e tauturu kia kore tona taringa e tu‘ia e te au maki piri ta te ū formula ka akatupu me ta‘e ki roto i tona taringa.

Ka anoano‘ia kia rava te tuatau no taau pepe i te ngotengote anga i tana moina, i te akara e te akarongo atu ia koe, ma te mataora katoa ia korua e noo ra ma te pakiri ki te pakiri.  Ko te tuatau teia ia koe e mou piri ra i taau pepe iaia e kaikai ra, no te kite i te turanga inangaro e te mirimiri aroa iaia.

Auraka e akaruke i taau pepe kia takoto ma te moina ū e ngotengote ra aia – me ka varea‘ia taau pepe e te moe ma te ū i roto i tona va‘a, ka riro te ū i te takinga-kino i tona au nio.

This page last reviewed 02 June 2013.
Email us your feedback


On this page