Te ravenga no te akatano‘anga no te tuatau kaikai

Languages

Te ravenga no te akatano‘anga no te tuatau kaikai

E mou koe i taau pepe ki roto i te amingi‘anga o toou rima – penei, e mea meitaki katoa atu i te tieni rima me tae te āpa o te tuatau e angai ra koe iaia.

How to position your baby for formula feeding

How to position your baby for formula feeding: Video transcript

 

Share

E mou koe i taau pepe ki roto i te amingi‘anga o toou rima – penei, e mea meitaki katoa atu i te tieni rima me tae te āpa o te tuatau e angai ra koe iaia. 

E mou koe i taau pepe kia vaitata aia i te noo tika ki runga ma te akainga i tana moina kia ki te komata ū e te turanga mua o te moina – na teia e tauturu kia kore tona taringa e tu‘ia e te au maki piri ta te ū formula ka akatupu me ta‘e ki roto i tona taringa.

Ka anoano‘ia kia rava te tuatau no taau pepe i te ngotengote anga i tana moina, i te akara e te akarongo atu ia koe, ma te mataora katoa ia korua e noo ra ma te pakiri ki te pakiri.  Ko te tuatau teia ia koe e mou piri ra i taau pepe iaia e kaikai ra, no te kite i te turanga inangaro e te mirimiri aroa iaia.

Auraka e akaruke i taau pepe kia takoto ma te moina ū e ngotengote ra aia – me ka varea‘ia taau pepe e te moe ma te ū i roto i tona va‘a, ka riro te ū i te takinga-kino i tona au nio.

This page last reviewed 02 June 2013.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it