E tuku koe kia iki taau pepe i te maata i tana ka anoano

Languages

E tuku koe kia iki taau pepe i te maata i tana ka anoano

Kia riro te turanga kaikai o taau pepe ei arataki i taau kia rave.

Let your baby choose how much to eat

let your baby choose how much to eat: Video transcript

 

 

Kia riro te turanga kaikai o taau pepe ei arataki i taau kia rave.  Oronga‘ia atu tetai au kai ou ki taau pepe.  E akaruke koe nana rai e iki i te maata i tana ka kai aia – naau e akatinamou i te au kai te ka oronga koe kiaia, na taau pepe ra e iki i te maata o tana ka kai aia.

Ko te au tuatau no te kaikai‘anga e te katikati‘anga rikiriki te ravenga no te oronga ki taau pepe i te kai i te au tu kai tuketuke.  Me e meangiti ua ta taau pepa ka kai, me kore ra, kare ana apinga e kai i tetai tuatau kaikai‘anga okotai, te OK ua ra te reira.  Ka tupa‘u‘ia te reira a muri mai i tetai au tuatau kaikai akou‘anga e te katikati rikiriki akaou‘anga.

Noo meitaki ma te maru.  I tetai taime, ka manga roa te au kai ou e reka‘ia ai.  Ka rauka teia turanga na roto i te akakoromaki‘anga, auraka te aka‘apa‘anga.

This page last reviewed 02 June 2013.
Email us your feedback


On this page