Te au ravenga no te rave‘anga ma te kore e kaimoumou taime

Languages

Te au ravenga no te rave‘anga ma te kore e kaimoumou taime

Teatea-mamao‘ia te kai kiko manu e te rau rakau vetitepara a taau pepe kia rava no tetai okotai epetoma, ka tuku takake tatakitai ei ki roto i te au terē (mei te au terē o te aisi).

Time saving tips

Time saving tips: Video transcript

  • teatea-mamao‘ia te kai kiko manu e te rau rakau vetitepara a taau pepe kia rava no tetai okotai epetoma, ka tuku takake tatakitai ei ki roto i te au terē (mei te au terē o te aisi)
  • raveia tetai o te au angaanga i te ra i mua atu – mei te tāmā e te tipupu i te au rau rakau vetitepara, me kore ra, teatea-mamao‘ia tetai kai kiko ua rakau (fruit salad) – ma te tuku i te katoatoa ki roto i te fridge vai ei e tae ua atu ki te tuatau ka anoano‘ia te reira
  • e tauta koe i te teatea-mamao kia maata te au kai papa i te tuatau o te openga epetoma, kia papa ua i reira te au kai no te reira epetoma
  • kimi‘ia te au resepi (recipes) no te au kai reka e te viviki i te maani, ma te kore e maata te moni ka pou i te maani‘anga
  • kia maara ua rai ia koe e teatea-mamao ra i te kai a pepe e, auraka ei kai e matū to runga, ma te kore katoa koe e kapiti atu i te miti, te tuka, te rango-meri e tetai atu au apinga akavenevene kai
  • tunu viviki‘ia i te au po e maata te manamanata!

This page last reviewed 01 June 2013.
Email us your feedback


On this page