Te teatea-mamao‘anga no te anau‘anga

Languages

Te teatea-mamao‘anga no te anau‘anga

Te tuanga puapinga maata ko te iki i taau ravenga no te angai‘anga i taau pepe!

Understanding feeding choice before birth

Understanding feeding choice before birth: Video transcript

 

Te tuanga puapinga maata ko te iki i taau ravenga no te angai‘anga i taau pepe!

Me ka anoano ake koe i te angai i taau pepe ki te ū tangata tei kāiro ia ki te ū puakatoro, e ui koe ki toou vaine akaanau tamariki, me kore ra, ki tetai tangata angaanga akaanau tamariki no te au tuatua akakitekite no teia, ei tauturu ia koe i te iki‘anga i tei tau kia rave koe. 

Me kare koe e angai ū tangata ra i taau pepe, ko te turanga ua no tona uki o te ū tei kairo‘ia ki te ū puakatoro, tei tau kia angai koe iaia e tae ua atu taau pepe ki te 12 marama.

This page last reviewed 27 May 2013.
Email us your feedback


On this page