Weaning From Breastfeeding

Weaning From Breastfeeding

Thinking about stopping breastfeeding? Starting baby on solids? Try starting with spoon-fed puréed foods when your baby is ready (around 6 months). Start with one food at a time. For more ideas, check the pages with videos below.

 

Mother breastfeeding her baby in the kitchen
Baby eating finger food

Akamata‘ia ki te kai tei veruveru‘ia te ka angai koe ki te tipunu me papa taau pepe no teia (mei te 6 marama).

Baby eating from a spoon

Akamata‘ia ki te okotai kai i te taime okotai, ka kapiti atu ei i tetai kai ou i te au 2-4 ra te ka aru mai.

Mother giving her baby some solid food on a spoon while baby sits on her lap

E mea puapinga maata kia noo taau pepe ma te meitaki iaia e kaikai ra.

Baby holding cup of water

Te vai inu meitaki rava atu no te au pepe me anau mai e tae ua atu ki te 6 marama, mari ra ko te ū tangata (me kore ra, ko te formula me kare te ū e rauka mai). Mei te 7-12 marama, ko te ū tangata (me kore ra, ko te formula) e te vai areare, te au vai inu meitaki rava atu no taau pepe.