Eaa te au apinga te ka anoano‘ia noku?

Languages

Eaa te au apinga te ka anoano‘ia noku?

Ka anoano‘ia koe kia tu i te au moina angai pepe ma te komata e tona tapoki, e te au apinga ngotengote e paruru to ratou, e te au kara arai to ratou ma e te au apinga popani.

What equipment do I need for making formula?

What equipment do I need for making formula: Video transcript

Ka anoano‘ia koe kia tu i te au moina angai pepe ma te komata e tona tapoki, e te au apinga ngotengote e paruru to ratou, e te au kara arai to ratou ma e te au apinga popani. 

Ka anoano katoa ia koe kia tu i te uru moina e tetai uru komata o te apinga ngotengote, te apinga ko‘iko‘i kai i roto i te pi‘a tunu kai, e te apinga tāmā akakore tiemu (ka anoano maata ia teia i te nga marama mua e 3). 

Kare te au mōina vai katoatoa a te pepe i tano meitaki te au raini vaito i akataka‘ia ki runga no te maata o te vai te ka mou ki roto (te akairo vaito).  Ei tauturu ia koe i te akapapu e kua tano te au raini vaito i runga i taau au moina, e akara koe kia kitea e koe te akairo tau koia oki, te EN14350 i runga i te moina, me kore ra, i te apinga i va‘i ia ai te moina, me kore ra, e apai koe i taau au moina ki ko i te pharmacy ka ui atu ei koe ki tetai o te aronga angaanga i reira kia akara mai e, me kua tano te au moina. 

This page last reviewed 02 June 2013.
Email us your feedback


On this page