Eaa te au kai me tae ki te 6 marama?

Languages

Eaa te au kai me tae ki te 6 marama?

Akamata‘ia ki te okotai kai i te taime okotai, ka kapiti atu ei i tetai kai ou i te au 2-4 ra te ka aru mai.

What food at around 6 months?

What food at around 6  months: Video transcript

Akamata‘ia ki te okotai kai i te taime okotai, ka kapiti atu ei i tetai kai ou i te au 2-4 ra te ka aru mai. Me roa aere mai, akamaata‘ia atu taau ka oronga e te putuputu o te au tuatau ka oronga koe i te au kai kiko. Akamata‘ia e 1-2 tipunu i te ra tatakitai, ma te akamaata marie atu i teia.

Ko teia tetai au kai tau no taau pepe me akamata aia i te kai i te kai kiko:

Vegetables (potato, pumpkin, kumara, kamokamo, cassava), bought baby food, baby cereal, rice, bowls of meat and legumes, fruit (apple, pear, mango, banana)

Te au kai siriela a te pepe e maata te iron i roto/te raiti pepe.

Baby cereal

Te kiko puakatoro tei tunu‘ia e tei taveruveru‘ia, te kiko mamoe, te kiko puaka, te moa, me kore ra, te ika, me kore ra, te au kai enua tuke (mei te lentils tei tunu‘ia e tei taveruveru‘ia).

Bowls of beef, lamb, pork, legumes

Te au ua rakau tei taveruveru‘ia ma te kore te pakiri i runga, te au ua me kore ra, te au katu ua rakau – te apara, te pea, te vi (tunu‘ia kia maruru me ka anoano‘ia ake kia rave pera‘ia).

Fruit (apple, mango, pear, banana)

Te au kai rau rakau tei tunu‘ia e tei taveruveru‘ia ma te kore e pakiri, e katu me kore ra, e ua – te kumara, te kamokamo, te motini, te pitete, te kasava, te tapioca.

Vegetables (potato, pumpkin, kumara, kamokamo, cassava)

Te raiti tei tunu pera ua ia e tei taveruveru‘ia, me kore ra, te congee.

Plain rice

Te kai oko a te pepe, tei tata akataka‘ia e, kua tau te reira turanga no taau pepe.

Bought baby food

 

This page last reviewed 02 June 2013.
Email us your feedback


On this page