Te Au Turanga Akaari‘anga Mai Me Matepongi

Languages

Te Au Turanga Akaari‘anga Mai Me Matepongi

Me matepongi taau pepe, teia te au akairo tana ka akaari mai, ko te nekeneke koko‘anga (nuzzling) mai ia koe, ma te ngotengote maria i tona ngutu, ko te ngotengote i tona rima, me kore ra, i tona va‘a (na roto i te akatuera‘anga i tona va‘a e te uriuri‘anga i tona katu). Ka tupu teia au akairo ua atu e kua piri tona mata, me kore ra, te puera ra.

Hunger cues for formula feeding

Hunger cues for formula feeding: Video transcript

 

Share

Me matepongi taau pepe, teia te au akairo tana ka akaari mai, ko te nekeneke koko‘anga (nuzzling) mai ia koe, ma te ngotengote maria i tona ngutu, ko te ngotengote i tona rima, me kore ra, i tona va‘a (na roto i te akatuera‘anga i tona va‘a e te uriuri‘anga i tona katu).  Ka tupu teia au akairo ua atu e kua piri tona mata, me kore ra, te puera ra. 

Ko teia au akairo mua te ka kitea‘ia, e mea puapinga maata teia ia korua ko taau pepe e akamata ra i te apii i te kaikai.  E tauta koe i te angai putuputu i taau pepe i te au atianga ravarai me akaari mai aia i te au akairo e, kua matepongi aia. 

Penei, ko te aue te akairo openga te ka akaari mai e, kua matepongi taau pepe.  E tauta koe i te angai i taau pepe i mua ake ka akamata ai aia i te aue.  E ngoie atu i te angai iaia me kare aia e manamanata ra e te aue ra.

Na te tuku vaitata i taau pepe ki toou pae, e pera katoa i te moe kapiti korua i te po ki roto i te pi‘a moe okotai (auraka ra e ko korua ki runga i toou ro‘i), e akapapu kia kite koe i te au akairo e, kua matepongi taau pepe.  Na teia katoa e tauturu i taau pepe kia noo ma te meitaki e te marū e ka riro katoa teia ei ravenga no korua i te atui kapiti atu anga tetai ki tetai.

This page last reviewed 19 December 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it