Meal Planning

There are things you can do to save time and make planning your baby's meals easier. The pages listed below each begin with a short video followed by key messages in English and 9 other languages. You might like to start by watching the video on the page A great way to stock up!

Two mothers preparing baby food together in the kitchen

Copyright: Kidshealth

Teatea-mamao‘ia te kai kiko manu e te rau rakau vetitepara a taau pepe kia rava no tetai okotai epetoma, ka tuku takake tatakitai ei ki roto i te au terē (mei te au terē o te aisi).

E tuanga puapinga meitaki tikai ta te iron i roto i te kai no te toto e te au tuanga e manganui o te roro o taau pepe, kia vai matutu meitaki te reira. E maata te iron i roto i te au kiko manu, te kiko moa e te kiko ika.

Kia maata te ka tunu‘ia; akaruke‘ia kia manga anuanu mai; tāpetete‘ia ei kai petete.