Starting Solids

All about starting solids when your baby's ready (around 6 months of age). Each page begins with a short video followed by key messages in English and 9 other languages. Scroll down each page for more detailed information (like a How to get started with solids checklist). You might like to start by watching the video on the page Starting solids: Key messages.

 

Mother with her baby on her lap, giving her baby a spoon of pureed baby food

Copyright: Kidshealth

Me tae aia ki te 6 marama, ko te tuatau teia no taau pepe kia akamata‘ia te akatere atu i te au vaitamini e te au minerals nana (tena tikai i te iron e te zinc) i roto i te au kai kiko.

Te vai inu meitaki rava atu no te au pepe me anau mai e tae ua atu ki te 6 marama, mari ra ko te ū tangata (me kore ra, ko te formula me kare te ū e rauka mai). Mei te 7-12 marama, ko te ū tangata (me kore ra, ko te formula) e te vai areare, te au vai inu meitaki rava atu no taau pepe.

Akamata‘ia ki te kai tei veruveru‘ia te ka angai koe ki te tipunu me papa taau pepe no teia (mei te 6 marama).

Akamata‘ia ki te okotai kai i te taime okotai, ka kapiti atu ei i tetai kai ou i te au 2-4 ra te ka aru mai.

Kia maata te au tu kai tuketuke e te au turanga o te kai ia pepe e pakari aere maira.

I teia tuatau, penei kua akamata taau pepe i te kai e 3-4 kaikai‘anga i te ra okotai, e 1-2 katikati‘anga kai rikiriki, e 2-3 kai ū anga (me kore ra, kai formula anga).

E mea puapinga maata kia noo taau pepe ma te meitaki iaia e kaikai ra.