Te au vai inu meitaki rava atu

Languages

Te au vai inu meitaki rava atu

Te vai inu meitaki rava atu no te au pepe me anau mai e tae ua atu ki te 6 marama, mari ra ko te ū tangata (me kore ra, ko te formula me kare te ū e rauka mai). Mei te 7-12 marama, ko te ū tangata (me kore ra, ko te formula) e te vai areare, te au vai inu meitaki rava atu no taau pepe.

Best drinks for babies

Best drinks for babies: Video transcript

Share

Te vai inu meitaki rava atu no te au pepe me anau mai e tae ua atu ki te 6 marama, mari ra ko te ū tangata (me kore ra, ko te formula me kare te ū e rauka mai).  Kare te au pepe e angai‘ia ra ki te ū tangata e inangaro kai ke akaou atu mari ua ko te ū tangata no te au marama mua e 6.

Mei te 7-12 marama, ko te ū tangata (me kore ra, ko te formula) e te vai areare, te au vai inu meitaki rava atu no taau pepe.  Ka rauka ia koe i te oronga atu i tetai vai areare inu na roto i te kapu, ua atu e, te rava ra ta taau pepe e inu ra mei roto mai i te ū tangata.

Penei, ka anoano koe i te angai atu rai i taau pepe ki te ū tangata e pāti mai te 12 marama iaia.

E tiaki koe kia tae taau pepe ki te 12 marama i mua ake ka akamata ai koe i te oronga i te ū puakatoro kia inu aia.

Auraka koe e oronga i te au vai inu ki taau pepe me e vai vene, me kore ra, e vai kua tāvene‘ia ki te tuka (mei te vai anani cordial, te au vai inu pitipititi, me kore ra, te au vai ū, tei kāiro tēvene‘ia).  Kare teia au vai e tau no taau pepe.  Ka riro te tuka i roto i te au vai inu ei takinga-kino i te au ni‘o o taau pepe ma te akatupu turanga taukore no taau pepe i te inangaro i te au kai venevene.

Auraka rava koe e oronga i te au vai inu a te aronga mamaata mei te vai ti, te koope, te kava, te vai tei akaketaketa‘ia, me kore ra, tei akapakari‘ia te turanga, me kore ra, tetai atu au vai inu a te aronga mamaata.

This page last reviewed 12 October 2021.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it