E kaikai kapiti kotou ko te ngutuare tangata i te au tuatau te ka rakau ia kotou i te rave pera

Languages

E kaikai kapiti kotou ko te ngutuare tangata i te au tuatau te ka rakau ia kotou i te rave pera

E angaanga meangiti ua te akanoo i te katoatoa ki te ngai okotai me tae ki te au tuatau kaikai. E tuanga puapinga maata ra teia e ka kaikai kapiti meitaki te ngutuare tangata katoatoa.

Eat together as a family whenever you can

Eat together as a family whenever you can: Video transcript

 

E angaanga meangiti ua te akanoo i te katoatoa ki te ngai okotai me tae ki te au tuatau kaikai.  E tuanga puapinga maata ra teia e ka kaikai kapiti meitaki te ngutuare tangata katoatoa.

Penei kare kotou e rauka i te kaikai kapiti i te au ra tatakitai.  E tauta ra koe kia kaikai kapiti te ngutuare tangata i te maata‘anga o te au ra o te epetoma.  E mea puapinga kia pera katoa ia te au kai-ti‘anga o te popongi, me kore ra, te au kaikai‘anga o te tuaero i te au ra o te openga o te epetoma.

Me e noo ana taau pepe ki runga i te noo‘anga teitei o te au pepe, e apai koe i te reira ki te pae i te kaingakai kaikai.  E komakoma kapiti korua.

E kaikai kapiti kotou ko te ngutuare tangata mei te akamata‘anga mei mua mai.  Na roto i te reira, ka riro i reira ei tuanga matau na kotou i te rave.

Ka akamata taau pepe i te kite i te au mea katoatoa no te kai e te kaikai‘anga na roto i te akara‘anga atu i taau ka rave i te au tuatau kaikai.

Akatupu‘ia te tuatau meitaki tinamou tikai i te tuatau kaikai.  E tauta koe kia kore koe e manamanata me tupara aere te kai e me maringi te au vai inu.

Akatinamou‘ia toou manako ki runga i te kaikai‘anga e ki tetai e ki tetai.  Me tāmate‘ia te TV e te founu apaipai rima, ka tauturu teia i te tuatau kaikia kia kore e riro ei tuatau tamanamanata‘ia.

This page last reviewed 02 June 2013.
Email us your feedback


On this page