Kia riro koe ei akara‘anga tau

Languages

Kia riro koe ei akara‘anga tau

Ka kite taau pepe i tana kia rave no runga i te kai, na roto i te akara atu anga i taau ka rave.

Be a good role model

Be a good role model:  Video transcript

Share

Ka kite taau pepe i tana kia rave no runga i te kai, na roto i te akara atu anga i taau ka rave.

Kia riro koe ei akara‘anga tau.  E rave koe i tei tau ei akara‘anga na roto i te kai ‘anga i te au tu kai memeitaki tuketuke – te au kai taau ka anoano kia kai taau pepe i teia tuatau e te au tuatau ki mua.

This page last reviewed 22 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it