Kia riro koe ei akara‘anga tau

Languages

Kia riro koe ei akara‘anga tau

Ka kite taau pepe i tana kia rave no runga i te kai, na roto i te akara atu anga i taau ka rave.

Be a good role model

Be a good role model:  Video transcript

Share

Ka kite taau pepe i tana kia rave no runga i te kai, na roto i te akara atu anga i taau ka rave.

Kia riro koe ei akara‘anga tau.  E rave koe i tei tau ei akara‘anga na roto i te kai ‘anga i te au tu kai memeitaki tuketuke – te au kai taau ka anoano kia kai taau pepe i teia tuatau e te au tuatau ki mua.

This page last reviewed 02 June 2013.

On this page