E tuku koe kia iki taau pepe i te maata i tana ka anoano

Languages

E tuku koe kia iki taau pepe i te maata i tana ka anoano

Kia riro te turanga kaikai o taau pepe ei arataki i taau kia rave.

Let your baby choose how much to eat

Let your baby choose how much to eat: Video transcript

Share

Kia riro te turanga kaikai o taau pepe ei arataki i taau kia rave.  Oronga‘ia atu tetai au kai ou ki taau pepe.  E akaruke koe nana rai e iki i te maata i tana ka kai aia – naau e akatinamou i te au kai te ka oronga koe kiaia, na taau pepe ra e iki i te maata o tana ka kai aia.

Ko te au tuatau no te kaikai‘anga e te katikati‘anga rikiriki te ravenga no te oronga ki taau pepe i te kai i te au tu kai tuketuke.  Me e meangiti ua ta taau pepa ka kai, me kore ra, kare ana apinga e kai i tetai tuatau kaikai‘anga okotai, te OK ua ra te reira.  Ka tupa‘u‘ia te reira a muri mai i tetai au tuatau kaikai akou‘anga e te katikati rikiriki akaou‘anga.

Noo meitaki ma te maru.  I tetai taime, ka manga roa te au kai ou e reka‘ia ai.  Ka rauka teia turanga na roto i te akakoromaki‘anga, auraka te aka‘apa‘anga.

This page last reviewed 22 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it