Healthy Eating Habits

There are lots of things you can do to help your baby learn healthy eating habits right from the start. The pages listed below each begin with a short video followed by key messages in English and 9 other languages. You might like to start by watching the video on the page Healthy eating habits: Key messages.

A family eating together at the table

Copyright: Kidshealth

E maata te au mea taau ka tau i te rave ei tauturu i taau pepe kia rauka iaia i te kite i tana e tau kia rave no te turanga ora‘anga kaikai au kai meitaki.

E tauturu koe i taau pepe kia reka aia i te au kai na roto i te tuku‘anga iaia kia kangakanga i tana kai.

Kia riro te turanga kaikai o taau pepe ei arataki i taau kia rave.

Me akamata ana taau pepe i te kai i te au kai tuketuke e tetai au mea ke atu, parani‘ia e 3 taime no tona tuatau kia kaikai aia, e tetai nga tuatau katikati‘anga rikiriki mei te 1 me kore ra, e 2 taime i te ra okotai.

E angaanga meangiti ua te akanoo i te katoatoa ki te ngai okotai me tae ki te au tuatau kaikai. E tuanga puapinga maata ra teia e ka kaikai kapiti meitaki te ngutuare tangata katoatoa.

Ka kite taau pepe i tana kia rave no runga i te kai, na roto i te akara atu anga i taau ka rave.