Tetai ravenga puapinga no te akaputu‘anga i te kai a te pepe

Languages

Tetai ravenga puapinga no te akaputu‘anga i te kai a te pepe

Kia maata te ka tunu‘ia; akaruke‘ia kia manga anuanu mai; tāpetete‘ia ei kai petete.

A great way to stock up!

A great way to stock up: Video transcript

Share

  • kia maata te ka tunu‘ia
  • akaruke‘ia kia manga anuanu mai
  • tāpetete‘ia ei kai petete (ki roto i te matīni kairo kai, i te mouli, me kore ra, i te sieve)
  • me akamata ana taau pepe i te kai i te au kai tikai, ka tano koe i te akaruke i te au toenga kai meitaki a te ngutuare tangata ki roto i te matīni tāpetete kai ma te tāpetete kia riro ei tuanga kai okotai.  E tamata koe i te tāpetete i te au kiko manu toe, me kore ra, te au lentils, te pitete, me kore ra, te kumara e te au kai rau rakau matie – kia maara ia koe e, auraka e kapiti atu i te miti, me kore ra, i te tuka ki roto i te kai a taau pepe
  • akatoka‘ia tetai au tuanga o te kai ki roto i te terē vairanga aisi, me kore ra, ki roto i tetai au terē tau no te vairanga kai
  • e maani koe kia maata te au terē i te taime okotai, kia iti mai taau teatea-mamao‘anga ka rave
  • me toka ana te au terē kai, ka tano koe i te tuku i te katoatoa ki roto i te au pute freezer (ka rauka i reira ia koe i te ta-angaanga akaou i te au terē no te au kai te ka aru mai me teatea-mamao‘ia)
  • e akapapu koe i te tata i te ingoa o te kai ma te tuku i te ra i rave ei koe i te reira, ki runga i te au pute kai
  • ta-angaanga‘ia te au vai toka i te au 3-4 epetoma te ka aru mai
  • ka meitaki te kai i te akaruke ki roto i te fridge e tae ua atu ki te 2 o te ra

Ice cube tray filled with pureed baby food

This page last reviewed 01 June 2013.
Email us your feedback


On this page