Te au ravenga no te teatea-mamao‘anga i te kai kiko manu no taau pepe

Languages

Te au ravenga no te teatea-mamao‘anga i te kai kiko manu no taau pepe

E tuanga puapinga meitaki tikai ta te iron i roto i te kai no te toto e te au tuanga e manganui o te roro o taau pepe, kia vai matutu meitaki te reira. E maata te iron i roto i te au kiko manu, te kiko moa e te kiko ika.

Tips for preparing meat

Tips for preparing red meat:

Video transcript

Share

E tuanga puapinga meitaki tikai ta te iron i roto i te kai no te toto e te au tuanga e manganui o te roro o taau pepe, kia vai matutu meitaki te reira.  E maata te iron i roto i te au kiko manu, te kiko moa e te kiko ika.  Ka rauka ia koe i te kapiti atu i te kiko manu ki roto i te kai a taau pepe na roto i te:

  • tunu‘anga e te tāpetete‘anga e te kāiro kapiti‘anga i te kiko manu ma te kapiti katoa atu i te vai tunu o te rau kai, te vai o te kiko manu, me kore ra, te vai no te akaiti mai i te turanga pakari o te kai, me ka anoano‘ia te reira
  • akata‘e‘anga i te kiko manu mata tei toka ma te taveruveru i te kiko anu ki roto i te kai rau rakau a taau pepe, ka tunu ei koe i te reira

This page last reviewed 14 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it