Breastfeeding

Exclusively breastfeeding for around the first 6 months of your baby's life and then continuing once your baby starts solids until 12 months and beyond gives your baby the best start in life. Each page listed below begins with a short video followed by key messages in English and 9 other languages. More detailed information follows at the bottom of each page. You might like to start by watching the video on the page Best food for your baby.

 

Mother breastfeeding her baby in the kitchen

Copyright: Kidshealth

E rave ua rai koe i te angai ki toou ū i te nga ono marama mua o tona ora‘anga ma te rave katoa atu i teia me akamata taau pepe i te kai i te au kai takataka e tae ua atu aia ki te 12 marama tere atu, e na teia e oronga i te turanga ora‘anga matutu meitaki no taau pepe.

Ko te ū tangata te ravenga e rauka ai te turanga meitaki no to korua ora‘anga ko taau pepe e noou katoa.

I mua ake ka anau mai ei taau pepe, e kimi meitaki tikai koe kia kite koe e, e akapeea ana te angai pepe ki te ū.

Me mou koe i taau pepe ki runga i toou pakiri iaia i te topa anga mai ki va‘o mei roto mai i toou kopu,na teia e akamarū iaia, e akatano i tona akaea a‘o, e te akapapu kia maana aia. Na teia e kite ei te pepe i te turanga meitaki e te mataora e na teia katoa e oronga mai i te tuatau atui‘anga ia korua tetai ki tetai.

E turanga anoano pakari kite to te au pepe i te inangaro i te kai ū. I te maata‘anga o te taime, i te ora mua rai i anau mai ei aia, ka akamata taau pepe i te akaari mai i tona turanga papa i te kai ū, na roto i te nekeneke koko‘anga (nuzzling) mai ia koe, i te ngotengote i tona rima, me kore ra, i tona va‘a (te akatuera i tona va‘a e te uriuri i tona katu). Me akaruke ua ia aia, ka neke mai aia ki te pae i toou ū ma te opu mai tona va‘a i te reira.

Ko te moupiri‘anga tano meitaki te ravenga puapinga rava atu no te angai‘anga ia pepe ki toou ū.

Me matepongi taau pepe, ka akamata aia i te nekeneke koko aere, i te ngotengote i tona rima, me kore ra, i te akatueraera i tona va‘a (i te akatuera i tona va‘a e te uriuri i tona katu). Ka tupu teia au akairo ua atu e te piri ra tona mata,me kore ra, te puera ra.

Mei te 2 ki te 3 au ra e akamata ai toou ū i te ta‘e mai, e mei te 10 ki te 14 au ra e oki mai ei te paunu kopapa o taau pepe ki tona paunu kopapa i tona anau‘anga.

Me angai koe i taau pepe i te au atianga ravarai me anoano aia i te kai ū, na teia e akatinamou i te turanga o toou ū kia rava nana. Ko te ravenga teia na te pepe i te akapapu e, ka rava meitaki ua rai tana ū i te au atianga ravarai. E ta‘e akarava akaou‘ia mai ana tana ū e kai ana, i te au taime tatakitai me kai ū aia.

Ko te aite‘anga o te akata‘e‘anga ū tangata, koia oki, ko te komiri i te ū kia ta‘e mai mei roto mai i toou nga ū. Ka rave koe i teia, me kua akatake‘ia koe e taau pepe no tetai ua atu tumu.

Ka meitaki te ū tangata i te akaputu‘ia. Kia maara ia koe e, ei vairanga ū kua oti meitaki i te tama‘ia ma te kore e tiemu i roto, ka tuku ei koe i te ū ki roto i reira.