Ko e me‘akai fēfē?

Languages

Ko e me‘akai fēfē?

Akamata‘ia ki te kai tei veruveru‘ia te ka angai koe ki te tipunu me papa taau pepe no teia (mei te 6 marama).

What foods when starting solids?

What foods when starting solids: Video transcript

Share

  • akamata‘ia ki te kai tei veruveru‘ia te ka angai koe ki te tipunu me papa taau pepe no teia (mei te 6 marama)
  • a te au marama te ka aru mai, neke atu ki te au kai tei tāpetete‘ia e te au kai tei matipitipi rikiriki‘ia
  • oronga‘ia atu te au kai rima me tae taau pepe ki te 7-8 marama e ka rauka iaia i te mou i te reira, ka apai ei aia ki roto i tona va‘a, ka ngaungau ei aia i te reira
  Pureed foods in bowlsMashed potato and meat in bowls
Small pieces of soft fruit and soft cooked vegetables

Kapiti‘ia atu te au turanga tuketuke, te au tu kai tuketuke, te au tu tongi‘anga e te maata‘anga o te kai i taau pepe e tupu atura ki te maata‘anga.  Me tae taau pepa ki te 12 marama, ka tano aia i te kai tuanga rikiriki ua ra, i te au kai ta te ngutuare tangata e kai ra. 

Kia maara ua rai ia koe i te oronga ki taau pepe, te au kai e maata te iron i roto, mei te kai siriela a te pepe tei ki i te iron, e pera katoa/me kore ra, te kiko manu. 

E teatea-mamao ua rai koe, me kore ra, e oko, i te kai a te pepe kare e matū o roto, kare e miti, e tuka, e rango-meri, me kore ra, tetai atu au apinga venevene.

E tiaki koe kia tae taau pepe ki te 12 marama i mua ake ka oronga ai koe i te rango-meri kiaia – ka tu‘ia te au pepe ou e te maki no teia.

This page last reviewed 12 October 2021.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it