Te Moupiri‘anga Tano Meitaki Tikai

Languages

Te Moupiri‘anga Tano Meitaki Tikai

Ko te moupiri‘anga tano meitaki te ravenga puapinga rava atu no te angai‘anga ia pepe ki toou ū.

Ko te moupiri‘anga tano meitaki te ravenga puapinga rava atu no te angai‘anga ia pepe ki toou ū.

E pati koe kia akaari‘ia mai kia koe e, ka akapeea te angai‘anga ia pepe.

E akapapu koe e, kua piri tano meitaki tikai taau pepe (moupiri).  Me tano meitaki tana moupiri‘anga iaia, ka ta‘e ma te rava meitaki toou ū e ka rava meitaki tana ka kai, e ka vai marū‘ua toou nga ū e toou nga komata ū.

E maata te au tu akatakoto‘anga no te angai ki te ū tangata.  Teia tetai au ravenga:

  • e akatakoto tika koe i te katu e te kopapa o taau pepe, ei reira aia e rauka ai i te apuku ngoie ua
  • e mou piri koe i taau pepe kia vaitata meitaki kia koe, ma te pange i tona kaki, tona nga pakuivi e tona mokotua
  • e akapapu meitaki koe e, ka rauka i taau pepe i te akainga mama ua i tona katu ki muri, ma te kore aia e āro mai no te kai ū

Akara putuputu‘ia te vitio!

This page last reviewed 02 June 2013.
Email us your feedback


On this page