Hoko ko ha fa‘ifa‘itaki‘anga lelei

Languages

Hoko ko ha fa‘ifa‘itaki‘anga lelei

‘Oku ako ‘a ho‘o pēpee´ felāve‘i mo e me‘atokoni´ mei´ he ‘ene siofi koe´.

Be a good role model

Be a good role model:  Video transcript

Share

‘Oku ako ‘a ho‘o pēpee´ felāve‘i mo e me‘atokoni´ mei´ he ‘ene siofi koe´. 

Hoko ko ha fa‘ifa‘itaki‘anga lelei.  Te ke tā ha sīpinga lelei ‘aki ha‘o kai ha ngaahi me‘atokoni fakatupu mo‘ui lelei kehekehe – ha fa‘ahinga me‘atokoni ‘oku´ ke faka‘amu ke kai ‘e ho‘o pēpee´ ‘i he taimi´ ni mo e kaha‘u´.

This page last reviewed 22 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it