Te rave ra ainei ta pepe e kai ra?

Languages

Te rave ra ainei ta pepe e kai ra?

Me angai koe i taau pepe i te au atianga ravarai me anoano aia i te kai ū, na teia e akatinamou i te turanga o toou ū kia rava nana. Ko te ravenga teia na te pepe i te akapapu e, ka rava meitaki ua rai tana ū i te au atianga ravarai. E ta‘e akarava akaou‘ia mai ana tana ū e kai ana, i te au taime tatakitai me kai ū aia.

Share

Me angai koe i taau pepe i te au atianga ravarai me anoano aia i te kai ū, na teia e akatinamou i te turanga o toou ū kia rava nana.  Ko te ravenga teia na te pepe i te akapapu e, ka rava meitaki ua rai tana ū i te au atianga ravarai.  E ta‘e akarava akaou‘ia mai ana tana ū e kai ana, i te au taime tatakitai me kai ū aia.

E mea tinamou te angai putuputu i taau pepe i tona anau‘anga mai. 

E maruru paruparu ana te nga komata ū, ina ra, auraka kia mamae, kia motu, me kore ra, kia ta‘eta‘e te toto.  Uriuri manako ia atu ki toou vaine akaanau tamariki, me kore ra, ki te Neti o te Tamaiti Meitaki (Well Child nurse) e te akatano meitaki ra koe me angai koe i taau pepe, me kore ra, ka rauka ia koe i te kapiki i te numero 0800 933 922 o te Plunketline, me kore ra, i te putuputu‘anga La Leche League o to kotou oire.

E moe me moe a pepe!

This page last reviewed 30 May 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it