Mei´ he Kili ki he Kili

Languages

Mei´ he Kili ki he Kili

‘E hoko ‘a ho‘o ‘ō‘ōfaki ‘a ho‘o pēpee´ hili pē hono fā‘ele‘i´ ko ha fakanonga ki hono sino´, fakatotoka ‘a ‘ene mānava´ pea mo tokoni ke fakamāfana‘i ai ia. ‘E tokoni eni ke ongo‘i malu mo hao ai ‘a ho‘o pēpee´ pea mo kamata‘i ai ‘a ho‘o´ mo vāofi´.

Share

‘E hoko ‘a ho‘o ‘ō‘ōfaki ‘a ho‘o pēpee´ hili pē hono fā‘ele‘i´ ko ha fakanonga ki hono sino´, fakatotoka ‘a ‘ene mānava´ pea mo tokoni ke fakamāfana‘i ai ia.  ‘E tokoni eni ke ongo‘i malu mo hao ai ‘a ho‘o pēpee´ pea mo kamata‘i ai ‘a ho‘o´ mo vāofi´.

‘Oku totonu ke tauhi ma‘u ‘a ho‘o pēpee´ ‘i ho funga kili´ (‘ai hono kete´ ki ho funga kete´) kae‘oua kuo kamata hono fuofua fakahuhu´, pe ‘i ha houa ‘e taha pe lahi ange ai, ke faka‘ai‘ai ke kamata ‘a ‘ene huhu´.  

This page last reviewed 30 May 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it