Te Au Akairo o te Matepongi

Languages

Te Au Akairo o te Matepongi

Me matepongi taau pepe, ka akamata aia i te nekeneke koko aere, i te ngotengote i tona rima, me kore ra, i te akatueraera i tona va‘a (i te akatuera i tona va‘a e te uriuri i tona katu). Ka tupu teia au akairo ua atu e te piri ra tona mata,me kore ra, te puera ra.

Share

Me matepongi taau pepe, ka akamata aia i te nekeneke koko aere, i te ngotengote i tona rima, me kore ra, i te akatueraera i tona va‘a (i te akatuera i tona va‘a e te uriuri i tona katu).  Ka tupu teia au akairo ua atu e te piri ra tona mata,me kore ra, te puera ra. 

Ko teia au akairo mua me matepongi taau pepe te au mea puapinga rava atu no korua ko taau pepe ia korua e apii ra i te angai iaia ki toou ū.  E tauta koe i te angai putuputu i taau pepe i te au atianga me akaari mai aia e, kua matepongi aia. 

E tauta koe i te angai i taau pepe i mua ake ka akamata ai aia i te aue.  E ngoie ake te akatano e te akairi i taau pepe kia tano meitaki ki runga i toou ū, me kare aia e manamanata ra ma te aue.

This page last reviewed 30 May 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it