Te rava ra ainei ta pepe e kai ra?

Languages

Te rava ra ainei ta pepe e kai ra?

Ko teia te au akairo e kite ei koe e, te rava ra ta taau pepe ū e kai ra, koia oki: tona turanga tupu‘anga e tona paunu teima‘a; ka maata tona au pikipiki ka ma‘u i te mimi; ka titiko aia i te au ra tatakitai.

Is baby getting enough formula?

Is baby getting enough formula: Video transcript

Share

Ko teia te au akairo e kite ei koe e, te rava ra ta taau pepe ū e kai ra, koia oki:

  • tona turanga tupu‘anga e tona paunu teima‘a – tei roto i te Rekoti a te Well Child Tamariki Ora Health te akapapa‘anga o te tupu‘anga e te paunu kopapa o taau pepe
  • ka maata tona au pikipiki ka ma‘u i te mimi
  • ka titiko aia i te au ra tatakitai

Kia maara ua rai ia koe e, kare mei te mea e, kia pou takiri te moina formula i taau pepe i te inu i te au taime tatakitai.

Kare mei te mea e, ko te pepe e aueue ra e, kua matepongi – e au tumu ke atu tetai i aueue ei te pepe.

Na toou vaine akaanau tamariki, me kore ra, na te neti Well Child e tauturu atu ia koe kia kite koe i teia au akairo, ma te akapapu e, e turanga meitaki to taau pepe me kaikai aia. 

Ka anoano‘ia taau pepe kia kaikai tinamou putuputu i te po, no reira, penei ka tu mai koe ki runga i tetai au taime i te po no te angai iaia.  Kare e tuke i te turanga o te tuatau moe o te au pepe i te nga tuatau o te angai‘anga moina e te angai‘anga ū.  

This page last reviewed 19 December 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it