Eaa te maata o te formula te ka anoano‘ia na te pepe?

Languages

Eaa te maata o te formula te ka anoano‘ia na te pepe?

Tei runga ua i te uki o taau pepe, te paunu teimaa o tona kopapa, te tuatau o te reira ra, tona turanga no te rave i tana e rave ana, e tona turanga tupu‘anga, na teia au tuanga e arapaki i te turanga ta taau pepe ka anoano no tana formula.

How much formula does baby need?

How much formula does baby need: Video transcript

Share

Tei runga ua i te uki o taau pepe, te paunu teimaa o tona kopapa, te tuatau o te reira ra, tona turanga no te rave i tana e rave ana, e tona turanga tupu‘anga, na teia au tuanga e arapaki i te turanga ta taau pepe ka anoano no tana formula. 

Tena tei runga i te tini formula te au akapapa‘anga o te au akanoonoo‘anga tauturu.

I te maata‘anga o te taime, e angai ia ana te au pepe me anoano ake ratou, no reira, e mea puapinga kia kite koe i te au akairo a taau pepe.  I te au ra mua, penei ka pou te moina i taau pepe i te inu.

Ko te maata‘anga o te au pepe anau ou tei angai‘ia ki te formula, ka anoano‘ia mei te 6-8 tuatau angai‘anga ia ratou i roto i te 24 ora i te au epetoma mua.

Akamata koe i te akamaata marie mai i te maata o tana kia kai (maata‘anga) o te au kaikai‘anga o te ra tatakitai.  Me tae taau pepe penei ki te 2 marama, penei mei te 3-4 ora te va i rotopu i te au angai‘anga iaia.

Te rava ra te formula a taau pepe e kai ra, mei te mea aia e:

  • te noo marū ra aia ma te meitaki no tetai nga ora i muri ake i tona oti‘anga i te kaikai
  • te aere marū marie ra tona vaito kopapa ki runga
  • mei te 6 au pikipiki tere atu, tona e ma‘u‘u ana i te au ra tatakiti

This page last reviewed 21 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it