Te teatea-mamao‘anga no te anau‘anga

Languages

Te teatea-mamao‘anga no te anau‘anga

Te tuanga puapinga maata ko te iki i taau ravenga no te angai‘anga i taau pepe!

Understanding feeding choice before birth

Understanding feeding choice before birth: Video transcript

 

Share

Te tuanga puapinga maata ko te iki i taau ravenga no te angai‘anga i taau pepe!

Me ka anoano ake koe i te angai i taau pepe ki te ū tangata tei kāiro ia ki te ū puakatoro, e ui koe ki toou vaine akaanau tamariki, me kore ra, ki tetai tangata angaanga akaanau tamariki no te au tuatua akakitekite no teia, ei tauturu ia koe i te iki‘anga i tei tau kia rave koe. 

Me kare koe e angai ū tangata ra i taau pepe, ko te turanga ua no tona uki o te ū tei kairo‘ia ki te ū puakatoro, tei tau kia angai koe iaia e tae ua atu taau pepe ki te 12 marama.

This page last reviewed 21 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it