Te pakiri-ki-te-pakiri?

Languages

Te pakiri-ki-te-pakiri?

E mea puapinga maata noou e taau pepe kia kapiti atu toou pakiri ki tona pakiri i te au atianga ravarai. E turanga puapinga maata teia tikai i te tuatau e anau mai ei aia, ua atu e kua manako koe i te angai ū iaia, me kore ra, i te angai iaia ki te ū tei kairo‘ia ki te ū puakatoro.

Skin to skin contact important

 Skin to skin contact important: Video transcript

 

Share

E mea puapinga maata noou e taau pepe kia kapiti atu toou pakiri ki tona pakiri i te au atianga ravarai.  E turanga puapinga maata teia tikai i te tuatau e anau mai ei aia, ua atu e kua manako koe i te angai ū iaia, me kore ra, i te angai iaia ki te ū tei kairo‘ia ki te ū puakatoro. 

Ko te mou piri i taau pepe ki toou pakiri (te kopu ki te kopu), iaia i te anau‘anga mai, na te reira e akatinamou meitaki i tona akaea‘anga a‘o ma te tauturu katoa iaia kia maana ua aia.  E ravenga meitaki katoa teia no te akamarū i taau pepe e te ravenga no korua kia kite korua, tetai i tetai.  Ko te roa ia koe i te mou i taau pepe ki toou pakiri-ki-te-pakiri, ko te viviki atu teia i te akamarū iaia.  

This page last reviewed 21 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it