Eaa te au apinga te ka anoano‘ia noku?

Languages

Eaa te au apinga te ka anoano‘ia noku?

Ka anoano‘ia koe kia tu i te au moina angai pepe ma te komata e tona tapoki, e te au apinga ngotengote e paruru to ratou, e te au kara arai to ratou ma e te au apinga popani.

What equipment do I need for making formula?

What equipment do I need for making formula: Video transcript

Share

Ka anoano‘ia koe kia tu i te au moina angai pepe ma te komata e tona tapoki, e te au apinga ngotengote e paruru to ratou, e te au kara arai to ratou ma e te au apinga popani. 

Ka anoano katoa ia koe kia tu i te uru moina e tetai uru komata o te apinga ngotengote, te apinga ko‘iko‘i kai i roto i te pi‘a tunu kai, e te apinga tāmā akakore tiemu (ka anoano maata ia teia i te nga marama mua e 6). 

Kare te au mōina vai katoatoa a te pepe i tano meitaki te au raini vaito i akataka‘ia ki runga no te maata o te vai te ka mou ki roto (te akairo vaito).  Ei tauturu ia koe i te akapapu e kua tano te au raini vaito i runga i taau au moina, e akara koe kia kitea e koe te akairo tau koia oki, te EN14350 i runga i te moina, me kore ra, i te apinga i va‘i ia ai te moina, me kore ra, e apai koe i taau au moina ki ko i te pharmacy ka ui atu ei koe ki tetai o te aronga angaanga i reira kia akara mai e, me kua tano te au moina. 

This page last reviewed 21 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it